درباره ما

 • با ما آشنا شوید و با ما در پروژه های خود همراه شوید.
 • تامین خدمات مهندسی نفت ، گاز ، پتروشیمی.

در چشم انداز برنامه‌‌هاي كوتاه و ميان مدت ، ايران به سرعت در راه توسعه منابع نفت و گاز گام برمي‌‌دارد و مسلما در اين راستا طرح‌هاي بزرگ و كوچك متعددي به تحقق خواهد رسيد. از آنجا دستيابي به توسعه اين منابع مستقيما به ايجاد پايدار فراهم سازي خدمات مهندسي وابسته است، گروهي از مهندسين با تجربه در اين بخش‌هاي اقتصادي برآن شدند كه با تاسيس شركتي براي تامين خدمات مهندسي مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي ، در اين جهت گام بردارند. به اين ترتيب بود كه شركت فن‌آوران‌تهران‌فرآيند در سال 1379 به ثبت رسيد.


در بخش نفت ، گاز و پتروشيمي ، در ايران ، كمتر پروژه‌اي زيريكصد ميليون دلار وجود دارد و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك صنعت نفت از بزرگترين پروژه‌هاي غير نفتي كشور نيز بزرگتر است. به اين دليل فرصت فعاليت در اين امور براي شركت‌هاي تازه تاسيسن شده منحصرا به صورت همكاري با شركت‌هاي اصلي فعال وجود داشته كه با تغيير سياست كلي مملكت مبتني بر استفاده از شركت‌هاي مشاوره و پيمانكار داخلي كه تعداد آن‌ها نيز محدود بود، حجم كارهاي تخصصي كه نياز به همكاري داشتند افزايش يافت و شركت‌هائي مانند شركت فن آوران تهران فرآيند با ارائه خدمات اختصاصي، با حق‌الزحمه‌اي اقتصادي و انجام مطالعات در زمان محدود، توانستند رشد كافي بنمايند. اينك شركت فن آوران تهران فرآيند با در اختيار داشتن كارشناسان با تجربه و آشنا به شرايط كاري كشور و با پشتوانه كارهاي انجام يافته و مديريت شده قادرند پروژه‌هائي را با استانداردهاي بين‌المللي طراحي نموده و تا مرحله راه اندازي پشتيباني نمايند.

تاریخچه و اهداف کلان

شركت مهندسين مشاور فن آوران تهران فرايند.

شرکت فن آوران تهران فرآیند در جهت تامین خدمات مهندسی مربوط به پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی توسط گروهی از مهندسین با تجربه در سال 1379 به ثبت رسید .

طراحی و راه اندازی پروژه هایی بااستانداردهای بین المللی با تکیه بر دانش کارشناسان با تجربه و آشنا به شرایط کاری کشور و با پشتوانه پروژه های انجام شده .

.............................................................................................

مدیران ارشد

تجارب مديران شركت مهندسين مشاور فن آوران تهران فرايند به شرح زير است :

پروژه های در دست اقدام شرکت :

شرکت مهندسین مشاور فن آوران تهران فرآیند.

 • طرح‌ مهندسي تغييرات NGL خارگ

  92%

 • طرح يوتيليتي پروژه پتروشيمي گچساران

  85%

 • در حال تکمیل

  82%

 • آفسايت شركت پتروشيمي گچساران

  68%

 • طرح بررسي و بازنگري در MTO مربوط به NGL خارگ

  96%

 • در حال تکمیل

  93%

 • شرکت فن آوران تهران فرآیند در جهت تامین خدمات مهندسی مربوط به پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی توسط گروهی از مهندسین با تجربه در سال 1379 به ثبت رسید

 • طراحی و راه اندازی پروژه هایی بااستانداردهای بین المللی با تکیه بر دانش کارشناسان با تجربه و آشنا به شرایط کاری کشور و با پشتوانه پروژه های انجام شده .

 • در حال تکمیل

تاریخچه ما